Allmänna villkor

Allmänt
Flygupplevelse Sverige AB (FSAB) org.nr. 559009-7670

There are a number of factors which will allow you to choose the ideal essay writing service accessible. One important consideration when selecting a service is to make that the person or company you’re likely to utilize has experience write my paper in the field you’re working on. Make sure the essay writer can take a look at your writing In case you have previous homework and provide you guidance if necessary.

är ett svenskt aktiebolag inom flygverksamhet. Vi kan tillsammans med ett flertal samarbetspartners (flygbolag & flygskolor) erbjuda ett brett utbud av diverse flygtjänster.

Säkerhet
FSAB hanterar inga kortuppgifter utan det sköts helt av PCI-certifierade PayEx, Nordens främsta experter på betalningar.

Priser och betalning
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalning sker via Payex med betal/kreditkort eller mot faktura.
Betalningsvillkor finns även angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Presentkortet skickas via post eller vid brådskande via email för utskrift. Fraktvillkor finns även angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. Presentkortet är laddat med det värde som betalas vid beställning. Presentkortet kan även användas vid en dyrare upplevelse detta gäller då kunden betalar mellanskillnaden.

Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Detta gäller endast outnyttjade tjänster eller presentkort.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Garantier och service
2 års giltighetstid/bytesrätt.
Ett värdebevis gäller under 24 månader räknat från det datum som det utfärdas. Du måste boka Din upplevelse innan giltighetstiden har gått ut.

Privat Policy
I samband med din beställning hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@flygupplevelse.com

Leveranser
Leveranstiden av presentkortet är 1-5 arbetsdagar. Om ett presentkort har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive beställning.

Returer
Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.
När du utnyttjat din ångerrätt ska du, om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Force Majeure
Flygupplevelse Sverige AB (FSAB) är vidare befriat från ansvar gentemot Dig som Kund om FSAB förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför FSABs kontroll eller förmåga som FSAB inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder FSAB inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om FSAB förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.